Luật sư PHẠM VĂN SƠN - Giám đốc Điều Hành

Luật sư PHẠM VĂN SƠN – Giám đốc điều hành PVS LAW FIRM – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư chuyên hình sự – Điện thoại: 0964 881 833

Trên 15 năm trong nghề đã có bề dày trải nghiệm trên mọi lãnh vực hoạt động Nghề nghiệp Luật sư. Khả năng tranh tụng tại Tòa và tham gia đàm phán theo yêu cầu của khách hàng là thế mạnh của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng, Pháp luật chính là thành trì vững chắc nhất để bảo vệ khách hàng trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Chỉ cần có sơ sở pháp lý chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng bằng pháp luật